PRIVACYBELEID

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

DUS DANS is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten en haar leden. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop DUS DANS persoonsgegevens verwerkt van haar leden. Uiteraard worden uw persoonsgegevens van klanten en gebruikers, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt DUS DANS zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is DUS DANS, kvk 41118387, gevestigd te van Riebeekstraat 39, te Ridderkerk.

PERSOONSGEGEVENS DIE DUS DANS VERWERKT

DUS DANS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DUS DANS en/of lid wordt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DUS DANS verstrekt. DUS DANS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw geboortedaum

– Uw rekeningnummer

WAAROM DUS DANS UW GEGEVENS NODIG HEEFT

DUS DANS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief (maximaal 1x per maand)

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– DUS DANS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

– Het afhandelen van de contributie

HOE LANG DUS DANS UW GEGEVENS BEWAART

DUS DANS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden vervolgens gewist. Voor de fiscale bewaarplicht dienen wij de betaalgegevens zeven jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN

DUS DANS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van DUS DANS worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden door DUS DANS zelf. Indien er toch gegevens worden verzameld zoals het IP -adres voor het klikgedrag en om de websie te verbeteren dan worden deze gegevens zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

SOCIAL MEDIA

Het is mogelijk dat u berichten vanaf onze website deelt via social media. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door gebruik te maken van social media (share) buttons. DUS DANS heeft de volgende social media buttons geplaatst op haar website: Facebook, Instagram en Youtube. Lees de privacyverklaring van deze social media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

BEELDMATERIAAL

Tijdens de lessen of evenementen kunnen foto’s en video’s gemaakt en gepubliceerd worden door DUS DANS. Foto’s kunnen gebruikt worden voor promotiemateriaal, de website en de social media’s van DUS DANS. Wij gebruiken dit beeldmateriaal alleen indien daar via het inschrijfformulier toestemming voor is gegeven. Als u toestemming heeft gegeven kunt u altijd van mening veranderen. Te allen tijde kan er ook gevraagd worden om bepaalde foto- en beeldmateriaal te willen verwijderen. U kunt dit aangeven of wijzigen door een email te sturen naar info@dusdans.nl.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dusdans.nl. DUS DANS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

DUS DANS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van DUS DANS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (zie: https:// in uw browsertitel) om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie. De ledenadministratie is beveiligd en alleen toegankelijk voor het management van DUS DANS.

Voor de nieuwsbrieven gebruiken wij Mailchimp. De nieuwsbrief informeert u over zaken m.b.t. de te leveren dienst. In alle nieuwsbrieven van DUS DANS staat een hyperlink waar u zich op elk moment kunt afmelden. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DUS DANS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DUS DANS op via info@dusdans.nl

WIJZIGINGEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. We raden je dan ook aan om ons privacy beleid regelmatig te raadplegen.

Cultureel Centrum Cascade
Hoge kade 50 – 3341 BE H.I.Ambacht

BEL ONS

06 18631117

MAIL ONS

info@dusdans.nl